• EN
     
EUR

 
Call us

Privacyverklaring

25/05/2018 -  General Data Protection Regulation (GDPR) - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


1. INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN


1.1. We zullen uw persoonlijke gegevens, i.e. identificatie- en contactgegevens verzamelen en verwerken wanneer u tijdens een event (bv. golfevent) een wedstrijdformulier invult, een aankoop doet of de contactformulieren op onze website invult.  Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

1.2 Wij zijn geen website gericht op kinderen of kinderen onder de 16 jaar.


2. DATA OPSLAG EN OVERDRACHT


De duur van de gegevensopslag hangt af van de omstandigheden waaronder de gegevens zijn verzameld. Voor gegevens die worden verzameld wanneer u bijvoorbeeld een wedstrijdformulier hebt ingevuld, houden we deze bij tot u ervoor kiest geen mailings meer te ontvangen. Wanneer we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken en we niet nodig zijn om deze te houden om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, zullen we deze van onze systemen verwijderen.  We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.


3. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN


We gebruiken de informatie die we van u hebben verzameld of ontvangen op de volgende manieren:
  • Om inhoud van onze website op een effectieve manier te presenteren voor u en voor uw computer of mobiele apparaat
  • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt
  • Om contact met u op te nemen over onze diensten
  • Op enige andere manier kunnen we u vertellen over wanneer u de informatie verstrekt


4. OPENBAARHEID VAN UW INFORMATIE


4.1 We zullen uw persoonlijke gegevens niet met derden delen.  Wij verkopen, verhandelen, verhuren of onthullen uw informatie niet aan anderen.

4.2 We zullen persoonlijke gegevens vrijgeven in de volgende omstandigheden:
(i) als dit door wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke instanties wordt vereist, of meewerken aan een onderzoek naar rechtshandhaving;
(ii) als we te goeder trouw van mening zijn dat we dit wettelijk of wettelijk moeten doen;
(iii) om onze rechten, reputatie, eigendom of de veiligheid van ons of anderen te beschermen;
(iv) om onze rechten of plichten te verdedigen of te handhaven;
(v) als de openbaarmaking vereist is door verplichte professionele normen;
of (vi) als we de plicht hebben om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om eventuele contracten of overeenkomsten tussen u en ons, inclusief dit privacybeleid, te handhaven of toe te passen.


5. UPDATEN, TOEGANG EN CORRECTIE VAN UW PERSOONLIJKE DATA


We bieden u de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen.  U kunt ons op elk gewenst moment vragen om alle of sommige van uw persoonlijke gegevens te verwijderen (bijvoorbeeld als het niet langer nodig is om u diensten te verlenen). In dit geval zullen we uw informatie binnen 60 dagen na uw verzoek verwijderen. (Met inbegrip van wetshandhavingsverzoeken), voldoen aan contractuele verplichtingen, voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen oplossen, de beveiliging handhaven, fraude en misbruik voorkomen, of voldoe aan uw verzoek om "unsubscribe" van verdere berichten van ons. We zullen uw gegevens privé houden nadat uw account is afgesloten.

U kunt ons ook vragen om uw gegevens bij te werken, bijvoorbeeld als het op een of andere manier onjuist is of als uw gegevens zijn gewijzigd.

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het gebruik van alle of een deel van uw persoonlijke gegevens of om ons gebruik ervan te beperken, behalve in de gevallen waarin wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens op te slaan. gegevens, bijvoorbeeld als gevolg van wetgeving tegen het witwassen van geld of contractuele verplichtingen.

Recht op toegang tot uw gegevens: u kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens vragen in machinaal leesbare vorm. U kunt toegang krijgen tot, verzoeken om verwijdering en uw persoonlijke gegevens of ze laten corrigeren door telefonisch contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@leytensdiamond.be


6. CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE DATA


U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door de instructies te volgen die zijn opgenomen in de nieuwsbrief die u ontvangt.

Als u vindt dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij een toezichthouder. Als u gevestigd bent in de EER en denkt dat wij niet hebben voldaan aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.


7. WETTELIJKE BASIS VOOR VERWERKING


We zullen alleen persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken als we wettige bases hebben. Wettige grondslagen zijn onder meer (waar u toestemming hebt gegeven) en 'legitieme belangen'. Op legitieme belangen om de gegevens te verzamelen en te verwerken die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via onze website, is de verwerking van de gevraagde gegevens noodzakelijk om u deze services te kunnen bieden. In de gevallen waarin we vertrouwen op uw proces van persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of af te wijzen en waar we op legitieme belangen vertrouwen, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen.

Leytens Diamonds Jewelry verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

 

8. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIËN


Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we cookies en andere technologieën gebruiken om uw gebruik van onze diensten te vergemakkelijken en aan te passen.


9. VERANDERINGEN AAN HET PRIVACYBELEID


We zullen hier wijzigingen in aanbrengen die we aanbrengen in ons Privacybeleid. De datum van het privacybeleid is voor het laatst aan de bovenkant van de pagina herzien. U bent ervoor verantwoordelijk te zorgen dat wij een actueel e-mailadres hebben waar u bereikbaar bent en regelmatig onze website en dit privacybeleid bezoeken om te controleren op eventuele wijzigingen.

Als u onze website blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, stemt u in met de bijgewerkte voorwaarden van het gewijzigde privacybeleid.


10. INFORMATIE OVER ONS


De gegevensbeheerder waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen, is:

Alexandre Leytens
Leytens Diamonds Jewelry BVBA
Lange Kievitstraat 10
2018 Antwerpen
België
Telefoon: +32 3 233 03 11
e-mail adres: info@leytensdiamond.be
BTW nummer: BE0693.685.602